Rogerkomp melayani service laptop dan komputer di jayapura hub 082198428797

Selasa, 04 September 2012

Kalkulus I


BAB I
PENDAHULUAN

1.          LOGIKA MATEMATIKA
A.      Himpunan adalah kumpulan objek-objek yang berbeda. Setiap objek mempunyai elemen / unsur-unsur /anggota.
B.      PENGAJIAN HIMPUNAN
1.       ENUMERASI
Contoh :  A = {  1,2,3,4  }  
2.       SIMBOL-SIMBOL BAKU
Contoh : N= Himpunan bilangangan asli {1.....}
3.       Notasi Pembentukan Himpunan
Contoh : A = {x I x ϵ N,  x < 5 }
                  A = {1,2,3,4 }
4.       KARDINALITAS
Jumlah elemen yang berbeda dalam sebuah himpunan
Notasi = IAI atau n (A)
Contoh : A = {1,2,3,4 }
                  IAI = 4
5.       HIMPUNAN KOSONG
Himpunan yang tidak mempunyai satuoun elemen atau nilai kardinalnya adalah 0.
Notasi = Ǿ
Contoh : A = {x I x bilangan prima antara 7 dan 11 }
                 IAI = 0
6.       HIMPUNAN BAGIAN ( SUBSET )
Jika dan hanya jika himpunan A adalah anggota himpunan B.
Notasi = A     B
Contoh : A = {1,2,3} ===> subset
                  B = {1,2,3,4........10 }===== > superset
                  A     B
7.       HIMPUNAN EKUIVALEN
Jika dan hanya jika jumlah kardinal himpunan A sama dengan jum. Kardinal himpunan B. (IAI = IBI)
Notasi = A $ B =========== > $ diputar
Contoh : A = {1,2,3,4}
                  B = {a,b,c,d}
                  IAI = 4
                  IBI = 4
8.       HIMPUNAN SALING LEPAS
Jika dan hanya jika keduanya mempunyai jumlah elemen yang sama.
Notasi :  A // B
Contoh : A={1,2,3}
                 B ={a,b,c}
                 A // B
9.       HIMPUNAN KUASA
Jika dan hanya jika himpunan yang berisi SEMUA himpunan A dan Elemennya TERMASUK Himpunan 0.
Notasi = P (A)
Contoh = A = {1,2}
                P (A) = { {0},{1},{2},{1,2} }
Pesan dan Kesan

Gabung Yuk...

Klik Aja

Pengikut